Κέντρο Λήψης Σημάτων - Γιατί είναι απαραίτητο

 Κέντρο Λήψης Σημάτων - Γιατί είναι απαραίτητο

Η σύνδεση ενός συστήματος συναγερμού με το Κέντρο Λήψης Σημάτων εξασφαλίζει πολλαπλά οφέλη στον ιδιοκτήτη του, με σημαντικότερο όλων, την άμεση ειδοποίηση της Άμεσης Δράσης, αλλά και του ίδιου του ιδιοκτήτη, σε περίπτωση διάρρηξης.

Η λειτουργία αυτή από μόνη της, καθιστά τη σύνδεση ενός συστήματος συναγερμού με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, κάτι παραπάνω από απαραίτητη, για την καλύτερη δυνατή προστασία των ανθρώπων και της περιουσίας. Υπάρχουν βέβαια και πολλοί άλλοι λόγοι που ενισχύουν την αναγκαιότητα του Κέντρου Λήψης Σημάτων, οι οποίοι αναλύονται στη συνέχεια.

Ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αποφασίζουν να αγοράσουν και να εγκαταστήσουν ένα σύστημα συναγερμού, χωρίς να το συνδέσουν με κάποιο Κέντρο Λήψης Σημάτων. Βασικός λόγος είναι το κόστος,  αλλά και η λανθασμένη αντίληψη ότι αν ο διαρρήκτης μπει στο σπίτι, ο ιδιοκτήτης θα το μάθει και θα ειδοποιήσει ο ίδιος την Άμεση Δράση. Πώς μπορεί όμως ο ιδιοκτήτης να είναι βέβαιος ότι θα ενημερώσει την Άμεση Δράση αν βρίσκεται μέσα στο σπίτι τη στιγμή της διάρρηξης και τα πάντα μπορούν να συμβούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα; Στις περιπτώσεις αυτές, ο χρόνος αναμονής στην τηλεφωνική γραμμή ή ο απαραίτητος χρόνος ταυτοποίησης των στοιχείων από την Αστυνομία, μπορεί να αποβούν μοιραία.

Στις περιπτώσεις δε, που η διάρρηξη γίνεται χωρίς τον ιδιοκτήτη στο σπίτι, υπάρχει η επίσης λανθασμένη αντίληψη ότι ο ιδιοκτήτης του θα ενημερωθεί απευθείας από το σύστημα συναγερμού στο κινητό του και στη συνέχεια, θα ειδοποιήσει ο ίδιος την Άμεση Δράση. Βάσει της εμπειρίας μας, υπάρχουν πολλά «κακά» σενάρια που συμβαίνουν σχεδόν σε καθημερινή βάση και θέτουν σε κίνδυνο την ειδοποίηση του ιδιοκτήτη. Για παράδειγμα, πόσες φορές προσπαθείτε να επικοινωνήσετε με το κινητό σας με κάποιον άνθρωπο και δεν υπάρχει καλό σήμα; Ή πόσες φορές, έχετε δει στο κινητό σας ένα SMS ή μία αναπάντητη κλήση, μετά από αρκετή ώρα, είτε επειδή δεν το ακούσατε ή ήσασταν στο μπάνιο ή κοιμόσασταν;

Ακόμα όμως κι αν είστε τυχερός και ενημερωθείτε εγκαίρως και καλέσετε άμεσα το 100, το πιθανότερο είναι πως θα χαθεί πολύτιμος χρόνος στην αναμονή και μέχρι να ενημερώσετε τον αρμόδιο άνθρωπο, για το συμβάν της διάρρηξης. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί που λανθασμένα θεωρούν ότι σε περίπτωση διάρρηξης και ενεργοποίησης του συναγερμού, ο διαρρήκτης θα φοβηθεί και θα φύγει.

Σε κάθε περίπτωση, η μη σύνδεση του συστήματος συναγερμού με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, δημιουργεί σοβαρές πιθανότητες προβληματικής επικοινωνίας, είτε από το σύστημα προς τον ιδιοκτήτη του, είτε από τον ιδιοκτήτη προς την Άμεση Δράση, με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται αποτελεσματικά η προστασία του ιδιοκτήτη και των ανθρώπων του από τον κίνδυνο διαρρήξεων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η έγκαιρη ειδοποίησή σας δεν μπορεί να διασφαλισθεί χωρίς το Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Πλεονεκτήματα Κέντρου Λήψης Σημάτων

Ας δούμε όμως στη συνέχεια, ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός Κέντρου Λήψης Σημάτων σε σύγκριση με την απ’ ευθείας επικοινωνία του συναγερμού με τον ιδιοκτήτη του.

 • Οι τηλεφωνικές γραμμές του Κέντρου Λήψης Σημάτων, με τις οποίες είναι συνδεδεμένο το σύστημα συναγερμού, είναι ψηφιακές και συνοπτικές. Έτσι, μηδενίζονται τυχόν προβλήματα επικοινωνίας και ελαχιστοποιείται ο χρόνος επικοινωνίας μεταξύ του συναγερμού και του Κέντρου.
 • Τα μηχανήματα του κεντρικού σταθμού υποστηρίζονται από δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών με ανάλογο ειδικό πρόγραμμα υποστήριξης.
 • Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου Λήψης Σημάτων διεκπεραιώνει με ταχύτητα και υπευθυνότητα τα σήματα τα οποία λαμβάνει.
 • Το Κέντρο Λήψης Σημάτων λειτουργεί αδιάκοπα 24/365 (24 ώρες το 24ωρο και 365 ημέρες το χρόνο).
 • Το Κέντρο Λήψης Σημάτων ειδοποιεί την Άμεση Δράση χωρίς αναμονές και καθυστερήσεις, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο.

Με άλλα λόγια, το Κέντρο Λήψης Σημάτων είναι μία σύγχρονη και δυναμική μονάδα ηλεκτρονικής παρακολούθησης που αξιοποιεί πλήρως ένα σύστημα συναγερμού.

 

Λοιπές χρήσεις Κέντρου Λήψης Σημάτων

Όπως έχουμε αναφέρει, η βασικότερη λειτουργία του Κέντρου Λήψης Σημάτων είναι ότι λαμβάνει σήμα διάρρηξης και ειδοποιεί την Άμεση Δράση ή και τον ιδιοκτήτη του συστήματος. Συμπληρωματικά, ειδοποιεί και επιπλέον ανθρώπους που έχει ορίσει ο ιδιοκτήτης σε περίπτωση που ο ίδιος – για τον οποιοδήποτε λόγο – δεν απαντά.

Η ενημέρωση που λαμβάνει το Κέντρο Λήψης Σημάτων αφορά και το σημείο (ζώνη) του προστατευόμενου χώρου, από το οποίο έγινε η διάρρηξη. Όμως, η λειτουργία ενός Κέντρου Λήψης Σημάτων δεν περιορίζεται σε αυτό. Ενημερώνεται για κάθε ένα από τα παρακάτω συμβάντα και αντίστοιχα, ενημερώνει τον ιδιοκτήτη του συστήματος:

 • Λήξη συναγερμού
 • Όπλιση και αφόπλιση του συστήματος (και από ποιο πρόσωπο έγινε)
 • Αφόπλιση του συναγερμού υπό απειλή
 • Προσωπική απειλή
 • Ανάγκη άμεσης ιατρικής βοήθειας
 • Πυρκαγιά
 • Πλημμύρα
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής
 • Επαναφορά ή αποκατάσταση της τηλεφωνικής γραμμής μετά από πρόβλημα
 • Προσπάθεια ανεύρεσης του κωδικού πληκτρολογίου από άγνωστο
 • Κακόβουλη αποσύνδεση της σειρήνας
 • Κόψιμο ή βραχυκύκλωμα καλωδίων συναγερμού
 • Βλάβη περιφερειακών εξαρτημάτων συναγερμού
 • Διακοπή ρεύματος (220V) ή πρόβλημα και επαναφορά
 • Καθημερινός έλεγχος κατάστασης μπαταριών
 • Μη όπλιση του συστήματος μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας
 • Αφόπλιση του συναγερμού εκτός του ωραρίου λειτουργίας

Η έγκαιρη ενημέρωση του ιδιοκτήτη για κάθε ένα από τα παραπάνω συμβάντα, αποδεικνύεται στην πράξη χρήσιμη – και πολλές φορές απαραίτητη – σε πλήθος περιπτώσεων.

Το αποτέλεσμα είναι ότι συνολικά, περιορίζονται σημαντικά οι διάφοροι κίνδυνοι που ελλοχεύουν ανά πάσα στιγμή και δυστυχώς αγνοούνται η υποτιμώνται από αρκετούς ιδιοκτήτες, ενώ παράλληλα μειώνονται ουσιαστικά οι πιθανότητες μιας διάρρηξης. Έτσι, ο ιδιοκτήτης του συστήματος συναγερμού απολαμβάνει καλύτερη προστασία και ασφάλεια.

Φαντασθείτε λοιπόν να έχετε ξοδέψει ένα σεβαστό χρηματικό ποσό για την αγορά ένα συστήματος συναγερμού και σκέφτεστε την εκδοχή να μην το συνδέσετε με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, προκειμένου να αποφύγετε το επιπλέον κόστος. Δεν θα ήταν ορθότερο, με ένα μικρό κόστος, να αξιοποιήσετε πλήρως όλες τις δυνατότητες του συστήματός σας και να θωρακισθείτε ολοκληρωμένα από μια σειρά κινδύνων που ελλοχεύουν και δεν μπορείτε να ελέγχετε;

 

 

Γράφτηκε από: Μητρόπουλος Δημήτρης, Γενικός Διευθυντής iSecurity - https://securityreport.gr/magazine-archive/etos-2018/item/6140-kentro-lipsis-simaton

Πίσω στα Νέα μας

Σχετικά με εμάς

H My Security System δημιουργήθηκε με γνώμονα να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες, εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας, δικτύων και τηλεπικοινωνιών, χρησιμοποιώντας τα πιο εξελιγμένα συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του κάθε χώρου χωριστά!

Newsletter

Επικοινωνία