Σύνδεση με κέντρο λήψεων σημάτων

Υπηρεσίες /Σύνδεση με κέντρο λήψεων σημάτων

Σύνδεση με κέντρο λήψεων σημάτων

Η My Security System συστήνει τη σύνδεση του συστήματος συναγερμού σας με 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων, για να έχετε ένα ολοκληρωμένο σύστημα.

Το κέντρο λήψης σημάτων αποκωδικοποιεί και καταγράφει κάθε σήμα που λαμβάνει και στη συνέχεια αξιολογείται από χειριστές του Κέντρου, οι οποίοι ειδοποιούν αν χρειάζεται τον ιδιοκτήτη ή την αστυνομία.

Οι ενέργειες στα σήματα που λαμβάνει ένας κεντρικός σταθμός όπως θα ενημερωθείτε και παρακάτω αναλυτικά, δεν είναι μόνο σε περιπτώσεις διάρρηξης του χώρου σας, αλλά ένα σύνολο υπηρεσιών οι οποίες μας διευκολύνουν στο να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στο χώρο σας ή εάν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα στο σύστημα συναγερμού σας.

Οι ενέργειες που κάνει το κέντρο λήψης σημάτων σε σήματα που θα λάβει είναι οι εξής:

      1. Σήμα διάρρηξης χωρίς αφόπλιση (OFF) του συναγερμού. (κλήση σε Άμεση Δράση 100 και τηλεφώνων ανάγκης το συντομότερο δυνατόν)
      2. Σήμα διάρρηξης με αφόπλιση (OFF) του συναγερμού από χρήστη. (κλήση στο χώρο για επιβεβαίωση , όχι ενημέρωση Άμεσης Δράσης)
      3. ON-OFF του συστήματος
. (Καταγραφή μόνο)
      4. Σήμα παράκαμψης ζώνης,
bypass. (Καταγραφή μόνο)
      5. Σήμα προσωπικής απειλής.
(κλήση σε Άμεση Δράση & τηλεφώνων ανάγκης το συντομότερο δυνατόν)
      6. Σήμα προσωπικής απειλής με (
OFF) αφόπλιση-ακύρωση = λάθος συναγερμός. (κλήση στο χώρο για επιβεβαίωση το συντομότερο δυνατόν)
      7. Σήμα  πυρανίχνευσης
. (κλήση Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας 199 και τηλέφωνα ανάγκης το συντομότερο δυνατόν)
      8. Σήμα πυρανίχνευσης με (
OFF) αφόπλιση – ακύρωση = λάθος συναγερμός. (κλήση στο χώρο για επιβεβαίωση το συντομότερο δυνατόν)
      9. Σήμα ιατρικής ανάγκης.
Άμεση ενημέρωση στον θεράποντα ιατρό(εάν μας δοθεί τηλέφωνο) καθώς και στα τηλέφωνα ανάγκης, το συντομότερο δυνατό.
     10. Πτώση μπαταρίας (βοηθητικό – τεχνικό σήμα).
(Καταγραφή μόνο και κλήση ή αποστολή SMS κατά περίπτωση, στον τεχνικό ή στον υπεύθυνο του χώρου, το συντομότερο δυνατόν)
     11. Σήμα διακοπής 220V (βοηθητικό – τεχνικό σήμα). (Καταγραφή μόνο και κλήση κατά περίπτωση, στον τεχνικό ή στον υπεύθυνο του χώρου, το συντομότερο δυνατόν)
     12. Αφόπλιση (OFF) υπό απειλή.
     13. Μηνιαία κατάσταση σημάτων της λειτουργίαςτου συστήματος με e-mail
. (Εάν μας δοθεί)
     14. Μπλοκάρισμα πληκτρολογίου σε περίπτωση που κάποιος προσπαθεί να βρει τον κωδικό. (κλήση υπευθύνων το συντομότερο δυνατόν)
     15. Τα σήματα που δεν αναγράφονται πιο πάνω η εταιρία μόνο τα καταγράφει και δεν κάνει καμία άλλη ενέργεια.

     16. Σε σήμα διάρρηξης από εξωτερικά αισθητήρια ενημερώνεται μόνο ο πελάτης.
Την στιγμή της ενημέρωσης από τον χειριστή του σταθμού μπορεί να ενημερώσει ο ίδιος την αστυνομία ή να ζητήσει να ενημερωθεί η αστυνομία και από τον κεντρικό σταθμό.

Η σύνδεση του συστήματος σας με τον κεντρικό σταθμό λήψεων σημάτων γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

Σύνδεση μέσω τηλεφωνικής γραμμής

Σύνδεση μέσω συσκευής GSM

Σύνδεση μέσω συσκευής GPRS

Για να μην υπάρχει απώλεια επικοινωνίας μεταξύ του συστήματος σας και του κεντρικού σταθμού λήψεως σημάτων, λόγω βλάβης ή δολιοφθοράς της τηλεφωνικής σας γραμμής, η My Security System σας προτείνει να τοποθετήσετε μία συσκευή GPRS χρησιμοποιώντας μία GLOBAL SIM λύνοντας έτσι το παραμικρό πρόβλημα επικοινωνίας που μπορεί να έχει το σύστημά σας την ώρα που θα πρέπει να στείλει κάποιο σήμα έκτακτης ανάγκης. 

Με τα νέα προγράμματα GlobalSim, ο συναγερμός σας βρίσκεται διαρκώς σε ασύρματη σύνδεση στο δίκτυο GPRS (internet), για να σας προσφέρει μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς και ενημέρωσης, αποτρέποντας αποτελεσματικά και τον πιο επίδοξο διαρρήκτη!

Για πρώτη φορά, Cosmote, Vodafone & Wind συνδυάζονται σε μία κάρτα SIM, για την δική σας ασφάλεια! Σε αντίθεση με την σταθερή τηλεφωνία, το ασύρματο δίκτυο GPRS των προγραμμάτων GlobalSim (internet με υποστήριξη 3 παρόχων) κάνει την απόλυτη ασφάλεια πραγματικότητα, ακόμη και εάν σου κόψουν τα καλώδια της σταθερής τηλεφωνικής γραμμής.