Δίκτυα & Τηλεπικοινωνίες

Υπηρεσίες /Δίκτυα & Τηλεπικοινωνίες

Δίκτυα & Τηλεπικοινωνίες

Η ραγδαία ανάπτυξη και η σχέση των διαφόρων τεχνολογιών που σχετίζονται με τα δίκτυα, τις τηλεπικοινωνίες αλλά και την ασφάλεια, καθώς και οι δυνατότητες που παρέχει η χρήση του internet σήμερα, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη μιας αποτελεσματικής λειτουργίας για την κάθε επιχείρηση ή σπίτι.

Όλοι μας χρησιμοποιούμε καθημερινά συσκευές που χρησιμοποιούν λειτουργίες δικτύου (π.χ. συστήματα συναγερμού, συστήματα κλειστού κυκλώματος CCTV, IP tv, τηλεφωνία VOIP, έξυπνο σπίτι κ.ά.) για αυτό και εμείς ανάμεσα στη μεγάλη ποικιλίας των διαφόρων τεχνολογιών που υπάρχουν σήμερα χρησιμοποιούμε συσκευές που είναι πλήρως επεκτάσιμες και συμβατές με νέες τεχνολογίες και διέπονται από τους κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οι δικτυακές υποδομές αποτελούν τον κύριο άξονα. Η επικοινωνία μας, η μετάδοση δεδομένων, φωνής και εικόνας, η πρόσβαση και ανταλλαγή πληροφοριών τοπικά ή απομακρυσμένα, μέσω δικτύων ( VPN ), έχουν ενοποιήσει τις λειτουργίες τους μέσω των δικτύων.

Η εταιρεία μας προσφέρει αξιόπιστες ολοκληρωμένες λύσεις ενσύρματων και ασύρματων δικτύων ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που παρουσιάζονται στις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς.
Κύριος στόχος μας είναι να εγκαθιστούμε, να διαμορφώνουμε και να αναβαθμίζουμε συστήματα τηλεπικοινωνιών με σύγχρονα εξαρτήματα που επιλέγονται από τους καλύτερους κατασκευαστές.